Έκδοση κλειδαρίθμου διακοπή taxisnet

Newsroom
07/06/2013 - 17:49
07/06/2013 - 17:49
07/06/2013 - 17:49
Έκδοση κλειδαρίθμου διακοπή taxisnet
Έκδοση κλειδαρίθμου διακοπή taxisnet Η ΓΓΠΣ ενημερώνει ότι οι διαδικασίες εγγραφής και επανεγγραφής χρηστών, έκδοσης κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., ενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών και αλλαγής στοιχείων…
Έκδοση κλειδαρίθμου διακοπή taxisnet

Η ΓΓΠΣ ενημερώνει ότι οι διαδικασίες εγγραφής και επανεγγραφής χρηστών, έκδοσης κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., ενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών και αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας, δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 07/06/2013 και από ώρα 15:30, λόγω προγραμματισμένης αποστολής κωδικών και κλειδαρίθμων προς τους φορολογούμενους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες του taxisnet θα είναι και πάλι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 10/06/2013 και ώρα 08:00.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων θα λειτουργούν κανονικά.