20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου . Αιτήσεις έως και 10/6

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου . Αιτήσεις έως και 10/6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥΚατόπιν της με αρ. πρωτ. 25795/6461 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της 76/2013 Απόφασης Δ.Σ Μυκόνου, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας, λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας, ως κάτωθι: Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Αριθμός Χρονική διάρκεια απασχόλησης 1. δε 29 οδηγων αδεια οδηγησησ γ κατηγοριασ 4 2 μήνες 2. υε 16 εργατων καθαριότητας - πληρωμα απορριμματοφορου δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 8 2 μήνες 3. υε 16 εργατων καθαριότητας -οδοκαθαριστές δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 6 2 μήνες 4. υε 16 εργατων καθαριότητας δημοτικων αποχωρητηριων δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 2 2 μήνες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Δευτέρα 10.06.2013 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης γ κατηγορίας (για ΔΕ29 Οδηγών)3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:01

Η Επικαιρότητα Τώρα