104,7 δισ. ευρώ οι εγγυημένες καταθέσεις στις τράπεζες

104,7 δισ. ευρώ οι εγγυημένες καταθέσεις στις τράπεζες Στο ποσό των 140,3 δισ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των καλυπτόμενων καταθέσεων από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2012. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων ανερχόταν στο τέλος του περασμένου έτους στο ποσό των 104,7 δισ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των καταθετών που δικαιούνταν αποζημίωση από το Ταμείο σε 32 εκατομμύρια, καθώς πολλοί καταθέτες τηρούν ταυτόχρονα λογαριασμούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στις 6 Απριλίου μετά από ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο Οικονομικών ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αρτέμης Ματθαιόπουλος. Η ερώτηση κατατέθηκε μετά τα γεγονότα στην Κύπρο και την αβεβαιότητα και ανησυχία που δημιουργήθηκε στους Έλληνες καταθέτες. Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο έγγραφο, "σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και επενδύσεων της 31.12 2012, το ύψος των καλυπτομένων από το ΤΕΚΕ καταθέσεων ανερχόταν σε 140,3 δισ. ευρώ, των εγγυημένων καταθέσεων σε 104,7 δισ. ευρώ και ο συνολικός αριθμός των καταθετών που δικαιούνταν αποζημίωση από το ΤΕΚΕ σε 32 εκατομμύρια, καθώς πολλοί καταθέτες τηρούν ταυτόχρονα λογαριασμούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύματα". Ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιο ύψος ανέρχονται οι καταθέσεις των πολιτών στις ελληνικές τράπεζες και ποιος ο αριθμός των καταθετών που δικαιούνται αποζημίωσης μέχρι ποσού 100.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής. Ζητούσε επίσης στοιχεία για το δεσμευμένο ποσό που αποτελεί το αποθεματικό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ποιος είναι ο θεματοφύλακας του αποθεματικού κεφαλαίου και ποιες είναι οι πηγές της χρηματοδότησής του ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των καταθετών των ελληνικών τραπεζών. Στο έγγραφο του ΤΕΚΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τον απολογισμό του έτους 2012 του ΤΕΚΕ, οι συσσωρευμένοι πόροι του ανέρχονταν, την 31η Δεκεμβρίου 2012, σε 3.980.838.607 ευρώ που, ως ποσοστό των εγγυημένων καταθέσεων, είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Οι πόροι του ΤΕΚΕ είναι, στο πλαίσιο της σχετικής πρόβλεψης του νόμου, αφενός κατά ένα μέρος επενδεδυμένοι σε κρατικούς τίτλους της ζώνης του ευρώ υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και αφετέρου σε μορφή καταθέσεων, αναφέρεται επίσης στο έγγραφο. Όπως εξάλλου ενημερώνεται ο βουλευτής, «κατά το νόμο, οι πόροι του ΤΕΚΕ προέρχονται από ετήσιες τακτικές εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στο ΤΕΚΕ και από έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση του ενεργητικού του. Εφόσον οι πόροι δεν επαρκούν για την αποζημίωση καταθετών προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς και ο δανεισμός των απαιτούμενων κεφαλαίων από τα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα ή και από άλλες πηγές».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:04

Η Επικαιρότητα Τώρα