Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2012

Παράταση υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2012 Παρατείνεται με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Ιουνίου 2013 μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 12η Ιουνίου 2013.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:07

Η Επικαιρότητα Τώρα