Ποιες εφορίες κλείνουν την Δευτέρα 17/06/2013

Ποιες εφορίες κλείνουν την Δευτέρα 17/06/2013 Κλείνουν άλλες 6 εφορίες και ειδικότερα, από 17/6/2013 κλείνουν εφορίες σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες 14 εφορίες θα ενοποιηθούν στις 1/9/2013. Με τον τρόπο αυτό θα εκπληρωθεί η μνημονιακή υποχρέωση για λειτουργία 120 εφοριών σε επίπεδο χώρας εντός του 2013, έναντι των 290 εφορίων που λειτουργούσαν το 2011, αφού ήδη: • κατά την Α' φάση του σχεδίου ενοποίησης (Οκτώβριος 2012) είχε ανασταλεί η λειτουργία 47 εφορίων• και κατά τη Β' φάση του σχεδίου ενοποίησης (Ιανουάριος 2013) είχε ανασταλεί η λειτουργία 51 εφορίων . 6 εφορίες κλείνουν στις 17/6/2013 και η αντίστοιχη εφορία στην οποία αυτές εντάσσονται είναι: 1. ΔΟΥ Σαλαμίνας –> ΔΟΥ Ε' Πειραιά2. ΔΟΥ Κυθήρων –> ΔΟΥ Α' Πειραιά3. ΔΟΥ Θάσου –> ΔΟΥ Καβάλας4. ΔΟΥ Παξών –> ΔΟΥ Κέρκυρας5. ΔΟΥ Ιθάκης –> ΔΟΥ Αργοστολίου6. ΔΟΥ Λέρου –> ΔΟΥ Κώ Η επιλογή των ΔΟΥ έγινε με κριτήριο τη μικρή απόσταση από τη στεριά (Σαλαμίνα και Θάσος) ή το μικρό αριθμό συναλλαγών που διενεργούν με πολίτες. Σε κάθε μια από αυτές τις ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, ιδρύεται ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), το οποίο λειτουργεί ως ένα Φορολογικό ΚΕΠ. Τα ΓΕΦ στεγάζονται σε κτήρια των ΟΤΑ, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας τους. Στα ΓΕΦ οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία, για την οποία προσέρχονταν μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ. Παράλληλα ολοκληρώνονται οι διοικητικές ρυθμίσεις έτσι ώστε οι πολίτες να μην υποχρεώνονται πλέον να προσέρχονται στις Εφορίες. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του TAXISnet, παρέχοντας ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες μέσω διαδικτύου (www.taxisnet.gr). Επιπρόσθετα συνεχίζονται οι εργασίες με στόχο εντός των επόμενων μηνών να είναι εφικτή η διεκπεραίωση των πληρωμών που διενεργούνταν στις ΔΟΥ αποκλειστικά στις Τράπεζες, έτσι ώστε να καταργηθούν τα ταμεία από τις ΔΟΥ. Η επιλογή των ΔΟΥ που παραμένουν εν λειτουργία έγινε αυστηρά βασιζόμενη σε κριτήρια, όπως αποτυπώθηκαν στο Δελτίο Τύπου της 14/1/2013 του ΥΠΟΙΚ και αναλύθηκαν στο σχετικό Πόρισμα της Επιτροπής Ενοποιήσεων ΔΟΥ (Οκτώβριος 2012), τα οποία εν συντομία ήταν οικονομικά (ήτοι τα έσοδα που συνέλεξαν οι Εφορίες κατά το 2011) και διοικητικά (έτσι ώστε κάθε Νομός να έχει τουλάχιστον 1 ΔΟΥ εν λειτουργία). Ταυτόχρονα στο αμέσως προσεχές διάστημα το ΥΠΟΙΚ προχωρά στην ενοποίηση των σημείων ελέγχου των ΔΟΥ ολόκληρης της χώρας. Έτσι στις 1/6/2013 υπήρχαν 103 σημεία ελέγχου, ενώ από 1/7/2013 θα προκύψουν 65 σημεία ελέγχου σε επίπεδο χώρας. Η ενοποίηση αυτή υλοποιείται ως συνένωση των Γραφείων – Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού των ΔΟΥ σε μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι η συνένωση των σημείων ελέγχου δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται και η λειτουργία της εκάστοτε ΔΟΥ, η οποία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με τα υπόλοιπα Τμήματα. Οι ενοποιημένες ΔΟΥ με τη συγκέντρωση του κατακερματισμένου προσωπικού μπορούν πλέον να εστιάσουν στο ουσιαστικό τους έργο, που είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συλλογή εσόδων για το Κράτος. Η επιλογή των σημείων ελέγχου που ενοποιούνται έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων: • Παραμένουν σημεία ελέγχου στις πόλεις όπου λειτουργούν διοικητικά δικαστήρια (π.χ. πρωτοδικεία), έτσι ώστε να εκδικάζονται εκεί οι σχετικές υποθέσεις από το Τμήμα Δικαστικού των ΔΟΥ .• Μεταξύ 2 υποψήφιων σημείων ελέγχου επιλέγεται αυτό που έχει το μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων Β' κατηγορίας, που αποτελεί και το βασικό αντικείμενο ελέγχου των Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού των ΔΟΥ . Οι ΔΟΥ που ενοποιούνται Αναλυτικότερα η διαδικασία επιλογής των σημείων ελέγχου που θα παραμείνουν εν λειτουργία υλοποιήθηκε ως εξής: Α. Στην επαρχία: Τα κριτήρια είναι:1. Επιλέχθηκε να παραμείνει ένα σημείο ελέγχου ανά Νομό, για τους Νομούς που διατηρούσαν εν λειτουργία άνω της 1 ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η πόλη που έχει πρωτοδικείο. Αν 2 υποψήφιες πόλεις έχουν και οι 2 πρωτοδικείο ή καμιά τους δεν έχει πρωτοδικείο, τότε επιλέγεται η πόλη που έχει τα περισσότερα βιβλία Β' κατηγορίας. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Κω -> ΔΟΥ Ρόδουb. ΔΟΥ Θήβας -> ΔΟΥ Λειβαδιάςc. ΔΟΥ Γιαννιτσών -> ΔΟΥ Έδεσσαςd. ΔΟΥ Μεσολογγίου -> ΔΟΥ Αγρινίουe. ΔΟΥ Άργους -> ΔΟΥ Ναυπλίουf. ΔΟΥ Β' Λάρισας -> ΔΟΥ Α' Λάρισαςg. ΔΟΥ Α' Ηρακλείου -> ΔΟΥ Β' Ηρακλείου 2. Επιλέχθηκαν προς αναστολή λειτουργίας τα σημεία ελέγχου σε μικρές ΔΟΥ σε νησιά τα οποία δεν έχουν πρωτοδικείο. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Σάμου -> ΔΟΥ Α' Πειραιάb. ΔΟΥ Λευκάδας -> ΔΟΥ Πρέβεζαςc. ΔΟΥ Αργοστολίου -> ΔΟΥ Α' Πατρώνd. ΔΟΥ Ζακύνθου -> ΔΟΥ Πύργουe. ΔΟΥ Χίου -> ΔΟΥ Μυτιλήνης 3. Επιλέχθηκαν προς αναστολή λειτουργίας τα σημεία ελέγχου στις 7 ΔΟΥ της χώρας που έχουν το μικρότερο αριθμό βιβλίων Β' κατηγορίας και δεν έχουν ήδη ενοποιηθεί από τα παραπάνω κριτήρια. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Καρπενησίου -> ΔΟΥ Λαμίαςb. ΔΟΥ Άμφισας -> ΔΟΥ Λειβαδιάςc. ΔΟΥ Γρεβενών-> ΔΟΥ Κοζάνηςd. ΔΟΥ Φλώρινας -> ΔΟΥ Καστοριάςe. ΔΟΥ Ηγουμενίτσας -> ΔΟΥ Ιωαννίνωνf. ΔΟΥ Άρτας -> ΔΟΥ Πρέβεζαςg. ΔΟΥ Κιλκίς -> ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Β. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη: Τα κριτήρια είναι: 4. Παραμένουν σημεία ελέγχου στις ΔΟΥ οι οποίες στεγάζονται σε κτίριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου. 5. Γίνεται κατανομή των σημείων ελέγχου σε περιοχές (κέντρο, βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά). 6. Επιλέγεται να παραμείνει το σημείο ελέγχου, που εντός της παραπάνω περιοχής, έχει τα περισσότερα βιβλία Β' κατηγορίας. Εφόσον σε μια περιοχή θα δημιουργούταν ένα Τμήμα Ελέγχου που θα ξεπερνούσε σημαντικά το μέσο όρο του αριθμού των βιβλίων Β' κατηγορίας ανά σημείο ελέγχου (ήτοι ~30.000), τότε εξετάζεται η παραμονή και 2ου σημείου ελέγχου εντός της ίδιας περιοχής. Με τα ανωτέρω κριτήρια αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: i. Αττική:a. ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών -> ΔΟΥ Α Αθηνώνb. ΔΟΥ IB Αθηνών -> ΔΟΥ ΙΖ Αθηνώνc. ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών -> ΔΟΥ ΙΓ Αθηνώνd. ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου -> ΔΟΥ Ηλιούποληςe. ΔΟΥ Νέα Σμύρνη -> ΔΟΥ Α Καλλιθέαςf. ΔΟΥ Αιγάλεω -> ΔΟΥ Ελευσίναςg. ΔΟΥ Μαρούσι -> ΔΟΥ Νέα Ιωνίαςh. ΔΟΥ A και Β Περιστερίου -> ΔΟΥ Αγίων Αναργύρωνi. ΔΟΥ Χαλανδρίου και Ψυχικού -> ΔΟΥ Χολαργού - Αγίας Παρασκευήςj. ΔΟΥ Άνδρου και Κεας -> ΔΟΥ Παλλήνηςk. ΔΟΥ Αχαρνών -> ΔΟΥ Κηφισιάςl. ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου -> ΔΟΥ Γλυφάδαςm. ΔΟΥ Νίκαιας και Δ Πειραιά -> ΔΟΥ Ε Πειραιάn. ΔΟΥ Γ Πειραιά και Μήλου και Σάμου -> ΔΟΥ Α Πειραιά j. Θεσσαλονίκη:a. ΔΟΥ Ιωνίας και Κιλκίς -> ΔΟΥ Αμπελοκήπωνb. ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης -> ΔΟΥ Δθεσσαλονίκηςc. ΔΟΥ Καλαμαριάς -> ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκηςd. ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης -> ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:10

Η Επικαιρότητα Τώρα