Σύνταξη στα 50 με αναγνώριση πλασματικών

Σύνταξη στα 50 με αναγνώριση πλασματικών Τελευταία ευκαιρία για να θεμελιώσουν σύνταξη με παλαιά όρια ηλικίας που ίσχυαν το 2010 θα έχουν το 2013 περίπου 500.00 ασφαλισμένοι σε Ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών και του ΙΚΑ. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι παραπάνω ασφαλισμένοι, και περισσότερο οι γυναίκες που είναι πάνω από 45 ετών, μπορούν να κατοχυρώσουν σύνταξη στα 50 ή το 55 έτος της ηλικίας τους χωρίς να τους πιάνει η αυξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατα δύο χρόνια. Η θεμελιώση σύνταξης αφορά σχεδόν την πλειονότητα των παραπάνω ασφαλισμένων και έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσοι έχουν την απαιτούμενη ηλικία για σύνταξη αλλά τους υπολείπεται χρόνος ασφάλισης μπορούν να τον συμπληρώσουν και να τις προϋποθέσεις του 2010, υποβάλλοντας αίτηση για αναγνώριση των πλασματικών ετών που προβλέπει ο ν. 2084/92. Η δυνατότητα αναγνώριση των πλασματικών ετών που οδηγούν τους ασφαλισμένους στη σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2010 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2013 στο ταμείο του ασφαλισμένου.

Η Επικαιρότητα Τώρα