Συνάντηση εργασίας για τη χάραξη του αιγιαλού

Συνάντηση εργασίας για τη χάραξη του αιγιαλού Συνάντηση εργασίας με θέμα την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία χάραξης του αιγιαλού και του παλαιού αιγιαλού, διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη στα γραφεία της Αρχής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ, της Κτηματολόγιο ΑΕ και της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου. Όπως σημειώνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή, στο πλαίσιο διερεύνησης σημαντικού αριθμού υποθέσεων πολιτών, ο Συνήγορος έχει καταγράψει σοβαρές δυσλειτουργίες οι οποίες αφορούν: - Την εφαρμογή του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. - Τις διαδικαστικές δυσλειτουργίες. - Τα τεχνικά προβλήματα στην υποστήριξη των διαδικασιών. - Το καθεστώς της παραχώρησης και της χρήσης των σχετικών εκτάσεων. Ο Συνήγορος του Πολίτη θα αξιοποιήσει τις απόψεις των συμμετεχόντων ώστε να τις επεξεργαστεί και να διαμορφώσει πρόταση για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου αλλά και των διαδικασιών υλοποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής του (monitoring), με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας περιουσίας αλλά και των νόμιμων δικαιωμάτων των πολιτών.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:17

Η Επικαιρότητα Τώρα