Δικαιολογητικά για άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ διευκρινίσεις

Δικαιολογητικά για άδεια οδήγησης ΤΑΞΙ διευκρινίσεις Απο το υπουργείο Ανάπτυξης και μεταφορών δίνονται διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά απόκτησης άδειας οδηγησης ΤΑΞΙ . Οι διευκρινίσεις αφορούν τα περι καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, ήτοι εξέτασης για την ΟΜΑΔΑ 2 από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος), καταβάλλοντας τηναμοιβή

Η Επικαιρότητα Τώρα