39 Θέσεις εργασίας Παιδική κατασκήνωση Καλαθά Χανιά

39 Θέσεις εργασίας Παιδική κατασκήνωση Καλαθά Χανιά Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συντονιστές 1 Από 05/07/13 έως & 02/08/13 Επιμελητές 3 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Ειδικοί Συνεργάτες -Ψυχαγωγοί 2 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ειδικοί Συνεργάτες- Χειροτεχνίας 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Γυμναστές 2 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Ομαδάρχες 11 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Διαχειριστές 1 Από 05/07/13 έως & 13/08/13 Βοηθ. Διαχειριστές 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Αποθηκάριοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Γιατροί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Νοσοκόμοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Μάγειροι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Βοηθ. Μαγείρων 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Οδηγοί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ειδικοί Τεχνίτες 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Εργάτες (άνδρες) 3 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Εργάτριες (γυναίκες) 5 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 φύλακας 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ναυαγοσώστης 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 ΣΥΝΟΛΟ 39 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/03.04.2013 άρθρα 8 και 9) Προσόντα στελεχώνΤα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων. Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου ή της Δ' τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου. Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α τάξης Λυκείου ή Δ' τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου. Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται. Προσόντα λοιπού προσωπικού Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης. Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων. Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας ή έκδοση αυτού για τους προσβληθέντες. Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται. Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Ο Ναυαγοσώστης να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα. Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες /εργάτριες) και φύλακας χωρίς ιδιαίτερα προσόντα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)(στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπεύθυνη κα Σακελλαρίου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670), από 21/6/2013 έως 28/6/2013 Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων(www.chania.gr)
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:20

Η Επικαιρότητα Τώρα