Παρατείνεται η παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις Τράπεζες

Παρατείνεται η παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις Τράπεζες Παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η παροχή εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να συνεχίσουν τη δανειοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο, που αφορά ρυθμίσεις θεμάτων της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων). Με την ίδια τροπολογία, «παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στο ελληνικό δημόσιο, εξαιρετικά για τις χρήσεις 2012-2020, των εσόδων που προέρχονται και από ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία κατέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωσυστήματος για τις Αγορές Τίτλων».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα