Εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013

Εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013 Τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι εντός του Αυγούστου θα δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων. Παράλληλα, το υπουργείο ενημερώνει εκ νέου τους ενδιαφερόμενους, ότι από την ημερομηνία ψήφισης του Π.Δ. 53 «Προσόντα και Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013) έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής διατάξεις: 1. Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών (άρθρο 6, παρ. 2). 2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών (άρθρο 5, παρ. 1). 3. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του αναλογιστή, ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 53 (άρθρο 4). 4. Το επάγγελμα του αναλογιστή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 1, παρ. 1). 5. Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρμόδια διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 7).
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:23

Η Επικαιρότητα Τώρα