ΟΑΕΔ αποτελέσματα για τις 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών

Newsroom
26/06/2013 - 15:25
26/06/2013 - 15:25
26/06/2013 - 15:25
ΟΑΕΔ αποτελέσματα για τις 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών
ΟΑΕΔ αποτελέσματα για τις 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών Τα αποτελέσματα και τους πίνακες με την σειρά κατάταξης ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ σχετικά με την προκήρυξη…
ΟΑΕΔ αποτελέσματα για τις 14 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών

Τα αποτελέσματα και τους πίνακες με την σειρά κατάταξης ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ σχετικά με την προκήρυξη του υπ Οικονομικών για 14 θέσεις για προστατευόμενους του Ν. 2643/1998 .

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ γνωστοποιεί ότι με βάση τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλαν οι προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998 (μετά την προκήρυξη 8085/29-4-2013) συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ οι κατωτέρω πίνακες:

α) Ενδεικτικοί πίνακες βαθμολόγησης κατά κατηγορία προστασίας,

β) Πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το αρχείο της σχετικής ανακοίνωσης.

Ακολούθως, παρατίθεται η λίστα, των σχετικών αρχείων με τους ενδεικτικούς πίνακες βαθμολόγησης κατά κατηγορία προστασίας καθώς και οι πίνακες μη έγκυρων αιτήσεων.

ΑΜΕΑ - ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΜΕΑ - ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ - ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ - ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ - ΑΚΥΡΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ