ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Newsroom
04/04/2012 - 19:35
04/04/2012 - 19:35
04/04/2012 - 19:35
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, προωθεί σημαντικές αλλαγές στον παλαιό αναπτυξιακό…
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Η Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, προωθεί σημαντικές αλλαγές στον παλαιό αναπτυξιακό νόμο και με τροπολογία βελτιώνει τον επενδυτικό νόμο, ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σκοπός των βελτιώσεων στον αναπτυξιακό νόμο είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι βελτιώσεις στον επενδυτικό νόμο έχουν στόχο τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ως προς τον αναπτυξιακό νόμο οι αλλαγές είναι:

1.Κατάργηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000 €.

2.Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

3.Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

4.Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ.

5.Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

6.Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.

Ως προς τον επενδυτικό νόμο οι αλλαγές είναι:

1.Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

2.Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα.

3.Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

4.Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες τις πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

5.Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

6.Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία.

Επισυνάπτεται αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα ως προς τις παραπάνω αλλαγές στον αναπτυξιακό και στον επενδυτικό νόμο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ