ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥΣ Ο έγγαμος βίος για τουλάχιστον δεκα ετη και το χαμηλό εισόδημα περί τα 8.640 ευρώ είναι τα κλειδιά για τη διεκδίκηση σύνταξης χηρείας από τους διαζευγμένους και τις διαζευγμένες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης, με τη νέα νομοθεσία απαιτούνται: 1. Η ύπαρξη έγγαμου βίου δεκαετούς διάρκειας (αντί δεκαπενταετούς που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς) μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και 2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα να μην ξεπερνά τα 8.640 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα Οι δικαιούχοι λαμβάνουν, με το νέο νόμο, σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου και από τα επικουρικά ταμεία αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ποσά των συντάξεων θανάτου (κύριας και επικουρικής), κυμαίνονται, ανάλογα με τη διάρκεια του εγγάμου βίου: Σε περίπτωση που ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει 10 χρόνια, ο/η χήρος/α λαμβάνει το 75% της σύνταξης θανάτου και το υπόλοιπο 25% χορηγείται στο/στη διαζευγμένο/η. Σε περίπτωση που η διάρκεια του έγγαμου βίου υπερβαίνει τη δεκαετία, τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται κατά 1% για το/τη χήρο/α και αυξάνονται αντίστοιχα κατά 1% για το/τη διαζευγμένο/η, για κάθε έτος εγγάμου βίου. Εάν η διάρκεια του εγγάμου βίου ξεπερνά τα 35 έτη, το ποσό της σύνταξης θανάτου επιμερίζεται κατά 50% στο/στη χήρο/α και κατά 50% στο /στη διαζευγμένο/η.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:33

Η Επικαιρότητα Τώρα