ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας εν ενεργεία υπαλλήλων ασφαλισμένων του δημοσίου. Δικαιολογητικά Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Απογραφικό Δελτίο Απογραφικό δελτίο σφραγισμένο από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Έντυπο Δήλωσης Έντυπη δήλωση της υπηρεσίας θεωρημένη από τον Προϊστάμενο Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας εν ενεργεία υπαλλήλων ασφαλισμένων δημοσίου (Απαραίτητο έγγραφο) Φωτογραφία Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Βεβαίωση διαγραφής από Ταμείο Ανάλογα με την περίπτωση ισχύει το 2 ή το 3 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση (Απαραίτητο έγγραφο)

Η Επικαιρότητα Τώρα