ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας σε παιδιά ή ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια ασφαλισμένων δημοσίου. Δικαιολογητικά Βεβαίωση διαγραφής από άλλο ταμείο ασφάλισης 1 φωτογραφία Απογραφικό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το συνταξιούχο Απογραφικό δελτίο συμπληρωμένο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την υπηρεσία του υπαλλήλου Αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας ασφαλισμένων δημοσίου (παιδιά, ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια) (Απαραίτητο έγγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Ταμείο και δεν δικαιούται άλλη ασφάλιση (Απαραίτητο έγγραφο) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι είναι άγαμος/η (Απαραίτητο έγγραφο) Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (για τα νεογέννητα) Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
22/04 / 2012 22:18
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:33

Η Επικαιρότητα Τώρα