ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας σε συνταξιούχους ασφαλισμένους του δημοσίου. Δικαιολογητικά Παράδοση Βιβλιαρίου Παράδοση του βιβλιαρίου ως εν ενεργεία (ισχύει για πολιτικούς υπαλλήλους) Φωτογραφία Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Βεβαίωση παράδοσης βιβλιαρίου στον Στρατό (ισχύει για συνταξιούχους στρατιωτικούς) Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου νοσηλείας ασφαλισμένων δημοσίου (συνταξιούχοι) (Απαραίτητο έγγραφο) Βεβαίωση από προηγούμενο ταμείο, αν υπάρχει, ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ασφάλισης Απογραφικό δελτίο συμπληρωμένο από τον ίδιο Συνταξιοδοτική πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Απόκομμα πληρωμής σύνταξης Εναλλακτικά υποβάλλεται βεβαίωση ότι γίνονται κρατήσεις για περίθαλψη στη σύνταξή του.
22/04 / 2012 22:19
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:33

Η Επικαιρότητα Τώρα