ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Οι φορολογούμενοι μέχρι τις 14 Ιουνίου θα μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους που έχουν ανενεργά δελτία παροχής υπηρεσιών για να μην επιβαρυνθούν με το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ για τα εισοδήματα του 2011, που δηλώνονται φέτος στην εφορία. Σχετικα ειδοποιητήρια απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε 240.000 φορολογούμενους σημειώνοντας οτι «σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμη διακοπή, θεωρείται ότι η δραστηριότητα ασκήθηκε κατά τη χρήση 2011 και θα επιβληθεί για το οικονομικό έτος 2012 τέλος επιτηδεύματος ακόμα και αν δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:38

Η Επικαιρότητα Τώρα