ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Newsroom
07/06/2012 - 12:13
07/06/2012 - 12:13
07/06/2012 - 12:13
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ξεκινά η δημιουργία του  Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας…
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η δημιουργία του  Ταμείου Εγγυήσεων για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα με την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΝ. Η απόφαση αφορά τη σύσταση του Ταμείου και επιβεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ τα οποία μέσω μόχλευσης από την ΕΤΕπ θα μετουσιωθούν σε άνω τους 1 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου είχε υπογραφεί προ διμήνου μεταξύ της τότε υπουργού Ανάπτυξης, Άννας Διαμαντοπούλου και του αντιπροέδρου της ΕΤΕπ, Πλούταρχου Σακελλάρη σε ειδική εκδήλωση παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γιοχάνες Χαν.

Στόχος του Ταμείου είναι μέχρι το 2013 να έχει δοθεί στην αγορά 1 δισ. ευρώ, αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατόπιν ελέγχου. Η ΕΤΕπ θα δώσει το συγκεκριμένο ποσό στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με συγκεκριμένους όρους θα το κατευθύνουν με τη μορφή ευνοϊκών δανείων μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως έχει ανακοινωθεί, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί και το κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης.

Το Ταμείο Εγγυήσεων θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την ΕΤΕπ με σχέση 1:2, θα παρέχουν ρευστότητα στην ελληνική αγορά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν συμπληρωματικά και 440 εκατ. ευρώ που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΤΕπ κάτω από την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Συνολικά, στόχος είναι μέχρι το τέλος 2015 να διοχετευθούν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πόροι ύψους τουλάχιστον 1,44 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

-Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ.

-Μέχρι το τέλος του 2013, αναμένεται να έχουν χορηγηθεί άλλα 400 εκατ. ευρώ.

-Μέχρι το τέλος του 2015 θα χορηγηθούν τα υπόλοιπα 440 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σκοπεύει να συμπληρώσει αυτό το χρηματοδοτικό προϊόν με ένα νέο εγγυοδοτικό προϊόν ύψους 150 εκατ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από πόρους του ΕΣΠΑ. Το νέο εγγυοδοτικό προϊόν θα δοθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ και προβλέπεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά έως το τέλος Απριλίου.

πηγη:Αgronews.gr

ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ