ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΕ Σε αυστηρότερους ελέγχους σε όσους προχωρούν σε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στην εφορία, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εντοπίσει όσους αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και αποφεύγουν τη φορολόγηση στη χώρα μας, όπως off shore εταιρείες κα. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών «Η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του». Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να διερευνούν, εκτός από την ύπαρξη κατοικίας ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, και εάν ο φορολογούμενος εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που τον υποχρεώνουν να δηλώνει στην Ελλάδα εισοδήματα που αποκτά στο εξωτερικό.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:39

Η Επικαιρότητα Τώρα