ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1142/31.5.2012) και εστάλη στις εφορίες όλης της χώρας, ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου στο εξωτερικό, η οποία θα έχει ως συνέπεια να φορολογείται εκεί ο φορολογούμενος για το σύνολο του «παγκόσμιου» εισοδήματός του. Ειδικότερα στην εγκύκλιο ορίζεται ότι: – Όσοι υποβάλλουν δήλωση μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στις 47 μη συνεργάσιμες φορολογικά χώρες (π.χ. Νήσοι Κάιμαν, Γιβραλτάρ, Ουρουγουάη κ.λπ.) παραμένουν υποχρεωτικά φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που σημαίνει ότι θα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα. Εάν ο φορολογούμενος, ο οποίος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, προτίθεται να μεταβεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και προσκομίσει βεβαίωση από την αλλοδαπή φορολογική αρχή ότι έχει εγγραφεί ως φορολογικός κάτοικος αυτής της άλλης χώρας, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του υπ. Οικονομικών (Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) θα έρχεται σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω διαφορά. – Όσοι υποβάλλουν δήλωση μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας σε χώρες όπου δεν υπάρχει φορολογία για τα εισοδήματα θα πρέπει να πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για να γίνει το αίτημα δεκτό από τις φορολογικές ελληνικές αρχές. Για παράδειγμα, θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποκτά λιγότερο από το 30% του εισοδήματός του στην Ελλάδα, το σύνολο του εισοδήματός του στην Ελλάδα να είναι κάτω από τις 50.000 ευρώ κ.ά. «Η γνωστοποίηση στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του» αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Ζανιά, σύμφωνα με την οποία εκτός από τη διερεύνηση ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Ελλάδα θα πρέπει επιπλέον να ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί στην περίπτωση που τα πληροί υποχρεούται να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα ως κάτοικος Ελλάδας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:39

Η Επικαιρότητα Τώρα