ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Newsroom
18/06/2012 - 10:31
18/06/2012 - 10:31
18/06/2012 - 10:31
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Υπεγράφη μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΟΗΙΜ) και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συμφωνία σχετικά με την καταχώρηση κοινοτικών…
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Υπεγράφη μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΟΗΙΜ) και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συμφωνία σχετικά με την καταχώρηση κοινοτικών σημάτων στη χώρα μας. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των διαδικασιών κοινοτικού σήματος (γραφείο 209, τηλ. 210-3893395) μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται για πρώτη φορά από Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΟΗΙΜ). Με τον όρο κοινοτικό σήμα (ευρωπαϊκό) εννοούμε την κατοχύρωση ενός σήματος και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία μόνη κατάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά, Γ.Ε.Ε.Α. (www.oami.eu.int),

το οποίο και εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας. Η ιδέα υλοποιήθηκε το 1996 από τον OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) και μέχρι σήμερα έχει καταχωρήσει πάνω από 600.000 σήματα σε κοινοτικό επίπεδο. Το κοινοτικό σήμα είναι έγκυρο αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και δεν μπορεί να περιοριστεί σε κάποιες από αυτές, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επέκτασής του σε διεθνές επίπεδο. Η ισχύς του είναι 10 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.