ΦΑΠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Το φθινόπωρο θα αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2010 και για το 2011. Τα σημειώματα για την καταβολή του ΦΑΠ αναμένονταν να ταχυδρομηθούν μέσα στο καλοκαίρι αλλά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επέλεξε να δώσει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για να μπουν στην ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet και να κάνουν τις απαραίτητες καταχωρήσεις ή διορθώσεις στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 στο οποίο καταχωρείται η ακίνητη περιουσία. Έτσι θα αποφευχθούν και πιθανά λάθη στην εκκαθάριση του ΦΑΠ. Η ΓΓΠΣ προχωρά και σε διαχωρισμό των στοιχείων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τους έγγαμους φορολογούμενους, ώστε η εκκαθάριση του ΦΑΠ να γίνει ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και να αποσταλούν δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Υπολογίζεται ότι εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2010 θα σταλούν σε περίπου 170.000 άτομα, ενώ εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2011 θα σταλούν σε τουλάχιστον 500.000 άτομα Τον ΦΑΠ του 2010 θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ ενώ ΦΑΠ του 2011 θα επιβληθεί σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Έως το τέλος του Ιουνίου η ΓΓΠΣ αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του Ιουλίου την αποστολή των τελευταίων 475.000 εκκαθαριστικών σημειωμάτων «ενιαίου τέλους ακινήτων» και «έκτακτης εισφοράς στη μεγάλη ακίνητη περιουσία» για το έτος 2009
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:40

Η Επικαιρότητα Τώρα