ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ

Newsroom
06/07/2012 - 17:45
06/07/2012 - 17:45
06/07/2012 - 17:45
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ Την έναρξη του Δικτύου Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις ανακοίνωσε η ΓΣΕΒΕΕ. Το Δίκτυο επιχειρηματικότητας είναι μια…
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣΕΒΕΕ

Την έναρξη του Δικτύου Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις ανακοίνωσε η ΓΣΕΒΕΕ. Το Δίκτυο επιχειρηματικότητας είναι μια πανελλαδική δομή παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών στις μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία, το έργο γίνεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από το Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Τα πεδία στα οποία θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη έχουν καθοριστεί μετά από σχετική έρευνα για τη διερεύνηση των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων και επικεντρώνονται στα σημαντικότερα θέματα λειτουργίας τους (π.χ. οργάνωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ κ.α.).

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης θα παρέχονται από έμπειρους και εξειδικευμένους επιχειρηματικούς συμβούλους, μέλη του Μητρώου συμβούλων του Δικτύου, το οποίο εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.