ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Newsroom
19/07/2012 - 01:00
19/07/2012 - 01:00
19/07/2012 - 01:00
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης άνεργων δημοσιογράφων και ναυτικών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθορίζει…
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης άνεργων δημοσιογράφων και ναυτικών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης καθορίζει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 1. Σύμφωνα με την περίπτωση θδ' του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου άρχεται από της καταθέσεώς του στη Βουλή, δηλαδή από 20/02/2012.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 215 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α'/11-04-2012), απαλλάχτηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών είναι η 11η Απριλίου 2012, ημέρα δημοσίευσης του Νόμου.