ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2012 2013

Newsroom
17/07/2012 - 13:09
17/07/2012 - 13:09
17/07/2012 - 13:09
ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2012 2013
ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2012 2013 Ο ΟΑΕΔ, ανακοινώνει την Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων Αξιολόγησης Αιτήσεων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού…
ΟΑΕΔ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2012 2013

Ο ΟΑΕΔ, ανακοινώνει την Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων Αξιολόγησης Αιτήσεων Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., Σχολικού έτους 2012-2013, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Β119707/12-6-2012 Προκήρυξη.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν Αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. και στην Ιστοσελίδα του.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από 18-07-2012 έως 24-07-2012 στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ., υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στην

ταχ. Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, τ.κ. 17456.

Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier).

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΑΝΑΤΟΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΡΙΟΔ 2012 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ