ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ 2012

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Αλλάγές για ακόμη μία φορά το σύστημα δήλωσης των αποδείξεων. Το ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης και έδωσε το γενικό πλαίσιο των αλλαγών στις αποδείξεις . Άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να θεσπιστούν ισχυρά κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων από συγκεκριμένες κατηγορίες επιτηδευματιών, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί κ.λπ. Ακόμη μελετάτε η πρόταση που προέβλεπε ότι οι αποδείξεις από τις εν λόγω κατηγορίες επαγγελματιών θα υπολογίζονται διπλά στην κατοχύρωση του αφορολογήτου.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:44

Η Επικαιρότητα Τώρα