ΝΕΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Νέα περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων της περιόδου 2000-2009 ετοιμάζουν τώρα στο υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια είσπραξης επιπλέον εσόδων Πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει έτοιμη πρόταση που έχει κατατεθεί από υπηρεσιακά στελέχη, με την οποία δίνεται μια τελευταία ευκαιρία σε περίπου 200.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να υπαχθούν στην περαίωση και να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις τους. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα (ΠΟΛ. 1155/5-7-2010) τροποποιείται παλαιότερη εγκύκλιος (ΠΟΛ. 1159/22-7-211) ούτως ώστε το υπουργείο Οικονομικών να μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους - εξπρές σε ανέλεγκτες χρήσεις <περαίωση>. Πρόκειται για ελέγχους που θα γίνονται απευθείας από τις εφορίες και ανεξάρτητα από τους υποχρεωτικούς ελέγχους που πρέπει να αναθέτουν οι ανώνυμες επιχειρήσεις –από μόνες τους– σε ιδιωτικές εταιρίες για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Οι τακτικοί έλεγχοι από το υπουργείο Οικονομικών θα γίνονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων πως: 1. Η λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων. 2. Συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες 3. Προϊόντα ή συναλλαγές που υπερτιμολογήθηκαν 4. Στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, 5. Μη έκδοση έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από τους ιδιώτες ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία 6. Αναφορά από τους νόμιμους ελεγκτές ότι δεν τους χορηγήθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για το φορολογικό έλεγχο 7. Περιπτώσεις ελέγχων εταιριών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων από του νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. 8. Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 9. Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο. 10. Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών δίνει το πράσινο φως σε μια υποχρεωτικής μορφής περαίωση. Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος ώστε οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες να πληρώνουν ένα ποσό που θα προκύπτει από μαθηματικό τύπο για να κλείσουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος και συγκεκριμένα της περιόδου 2001-2011. Σε αυτή την υποχρεωτική περαίωση θα ενταχθούν χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ακόμη και για εκείνες που έχουν ενταχθεί στην αυτοπεραίωση να πληρώσουν ένα ποσό ώστε να μη βρεθούν στο δείγμα ελέγχου που κάθε χρόνο προκύπτει με υπουργική απόφαση.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:44

Η Επικαιρότητα Τώρα