ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Newsroom
07/09/2012 - 01:00
07/09/2012 - 01:00
07/09/2012 - 01:00
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΕ Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής για τη στήριξη της εξωστρέφειας Έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη…
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒΕ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής για τη στήριξη της εξωστρέφειας

Έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) υλοποιεί Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Σεμινάρια απευθύνονται σε εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Το άτομο που θα παρακολουθήσει το σεμινάριο (απεριόριστος αριθμός ανά επιχείρηση), λαμβάνει επιδότηση 200 ΕΥΡΩ (μεικτά) για τις 40 ώρες (τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα και εκτός ωραρίου εργασίας-απογεύματα).

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης αποτελεί μια πολύ αξιόλογη παροχή προς τις επιχειρήσεις και τα στελέχη, τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεδομένης και της ανάγκης για εξωστρέφεια και αναζήτηση νέων αγορών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα επιδοτούμενα σεμινάρια μπορούν να επικοινωνούν με το ΣΕΒΕ (τηλ. 2310 535 333) για τυχόν διευκρινήσεις αιτήσεις συμμετοχής. Εδώ θα βρείτε το ενημερωτικό υλικό καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή των ωφελουμένων.