ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ

Newsroom
10/09/2012 - 13:12
10/09/2012 - 13:12
10/09/2012 - 13:12
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ
          ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ Οι καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικούν αποζημιώσεις από τα τραστ των εταιρειών …

 

 

 

 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
Οι καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικούν αποζημιώσεις από τα τραστ των εταιρειών  ( ΚΑΡΤΕΛ  ) που εφαρμόζουν εναρμονισμένες πολιτικές στις τιμές παραβιάζοντας τον ανταγωνισμό. Οι καταναλωτές θα υποβάλλουν αγωγές αποζημίωσης στις επιχειρήσεις που κάνουν καρτέλ και μπορούν να απαιτούν νόμιμους τόκους χρηματικής οφειλής αν αποδειχθεί η ζημιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Εθνους το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί  ρύθμιση που αξιοποιεί τις προτάσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής, όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο,και θα επιτρέπετε η αγωγή από τους καταναλωτές και αξίωση για αποζημιώσεις από τα Καρτελ επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον ανταγωνισμό.
σχετικά με αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.Ανοίγει έτσι ο δρόμος για υποβολή αγωγών αποζημίωσης σε βάρος καρτέλ που παραβιάζοντας την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία αποκομίζουν κέρδη εναρμονίζοντας τις τιμές. Οταν διαπιστωθεί η ζημιά που προκλήθηκε από πρακτικές καρτέλ, ο ζημιωθείς μπορεί να απαιτήσει νόμιμους τόκους χρηματικής οφειλής αφού το δικαστήριο θα αποτιμά τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ο παραβάτης στο συγκεκριμένο θέμα. Αν ο παραβάτης αρνηθεί να προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία τότε το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα της επιβολής χρηματικών προστίμων και θα απαιτεί και την καταβολή των δικαστικών εξόδων.Με τη σχεδιαζόμενη νομοθετική ρύθμιση θα δίνεται το δικαίωμα στις ενώσεις καταναλωτών, τα επιμελητήρια και άλλους να κάνουν αγωγές σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία ώστε να σταματήσουν οι παραβάσεις.