ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Newsroom
18/09/2012 - 11:58
18/09/2012 - 11:58
18/09/2012 - 11:58
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Προωθείται από την κυβέρνηση πολυνομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, την απλούστευση των διαδικασιών και…
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Προωθείται από την κυβέρνηση πολυνομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, την απλούστευση των διαδικασιών και την εν γένει δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες αναμένουν να επιδοτηθούν από τον  επενδυτικό νόμο.

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υποβληθεί και έχει ήδη γίνει έλεγχος προκειμένου να ακολουθήσει εκταμίευση της επιδότησης, αφορούν 380 επενδυτικά σχέδια στον τομέα των ΑΠΕ, 137 στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, 56 στον τομέα της μεταποίησης και 127 στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σ.σ. 648 επενδυτικά σχέδια συνολικά).

Το υπουργείο καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί, σε συνάρτηση με το βαθμό ωριμότητας κάθε επένδυσης ,όπως αναφέρει.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο αρμόδιο υπουργείο ο βουλευτής της.Δ. Λευτέρης Αυγενάκης σχετικής με την καθυστέρηση στην αξιολόγηση και εκταμίευση των ενταγμένων επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Ο βουλευτής έχει επισημάνει ότι για το έτος 2012, ο επενδυτικός Νόμος 3908/11 θα διέθετε 3,7 δισ. ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, το 1 δισ. ευρώ θα διετίθεντο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2,7 δισ. ευρώ με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών.

πηγη:ΠΑΣΕΓΕΣ