ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Newsroom
25/09/2012 - 22:09
25/09/2012 - 22:09
25/09/2012 - 22:09
ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 2012 2013 Σε λίγες ημέρες η προκήρυξη προγράμματος του ΕΣΠΑ για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων του τουρισμού της μεταποίησης,…
ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 2012 2013

Σε λίγες ημέρες η προκήρυξη προγράμματος του ΕΣΠΑ για τις επιδοτήσεις επιχειρήσεων του τουρισμού της μεταποίησης, του εμπόριου και στις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αρχίσουν σύντομα οι αιτήσεις για πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την επιδότηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με σχετική προδημοσίευση σημαντικά μέρη του προγράμματος και κατά συνέπεια έχει γίνει γνωστό το σύνολο σχεδόν των όρων της.

Με το πρόγραμμα αυτό του ΕΣΠΑ ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιβάλλεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τους τομείς «Μεταποίηση και Τουρισμό» και από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000.000 ευρώ για τους τομείς «Εμπόριο και Υπηρεσίες».
Το ποσοστό επιδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις είναι 50% και σε κάποιες περιφέρειες, όπως Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 60%. Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι:

- Κτίρια και εγκαταστάσεις
- Μηχανήματα και Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
- Συστήματα Αυτοματοποίησης
- Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
- Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
- Προβολή ? Προώθηση
- Αμοιβές Συμβούλων

Τέλος, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων είναι δεκαοκτώ μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα μήνες για το εμπόριο και  τις υπηρεσίες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ ΜΠΕ