ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας των άμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Δικαιολογητικά Αίτηση για ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (Απαραίτητο έγγραφο) Ασφαλιστικά βιβλιάρια Εναλλακτικά προσκομίζεται αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας. Βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Η Επικαιρότητα Τώρα