Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο Συνήγορος του πολίτη εξέδωσε πόρισμα σχετικά με τις κλήσεις και τα πρόστιμα που επιβάλουν οι δήμοι στα οχήματά των πολιτών για παραβάσεις στάθμευσης Το πόρισμα αφορά συγκεκριμένα δύο ζητήματα: 1. Τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην ενημέρωση των πολιτών από τους Δήμους, περί της οφειλής του πολίτη που προέρχεται από την επιβολή προστίμου, τα οποία επιβλήθηκαν έως και 23 Φεβρουαρίου του 2007 (ημερομηνία τροποποίησης διατάξεων του παλαιού Κ.Ο.Κ.), λόγω παράβασης διατάξεων του Κ.Ο.Κ. περί παράνομης στάσης και στάθμευσης. 2. Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μη ασφαλή τοποθέτηση στα οχήματα, της κλήσης , με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην λαμβάνουν γνώση της παράβασης. Το πόρισμα του Συνηγόρου του πολίτη αναφέρει ότι ο βασικός λόγος δημιουργίας όλων των προβλημάτων είναι το μεγάλο χρονικό περιθώριο που διαθέτουν οι δήμοι, προκειμένου να αναζητήσουν καταρχάς τους οφειλέτες των προστίμων και, στη συνέχεια, να ολοκληρώσουν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξής τους. Αποτέλεσμα αυτής της χρονικής ευχέρειας των δήμων είναι, οι παραβάτες, να καταλήγουν να λάβουν γνώση για πρώτη φορά μιας παράβασης που φέρονται να είχαν διαπράξει, πολλά έτη μετά από τον χρόνο πραγματοποίησής της (ακόμη και μετά από δέκα έτη). Αυτή η καθυστέρηση είναι εύλογο να δημιουργεί αμφιβολίες στους πολίτες, τόσο για το ότι έχουν διαπράξει παράβαση, όσο και για το ενδεχόμενο να έχουν εξοφλήσει την κλήση, αλλά να μην μπορούν να το αποδείξουν, αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η αδυναμία του πολίτη να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης της παράβασης, καθώς επίσης και η αδυναμία εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ. Με το πόρισμα αυτό ο Συνήγορος προτείνει στο αρμόδιο Υπουργείο - Τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των δήμων για βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ., εντός τριών ετών από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της κλήσης, - την αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα (αυτοκόλλητο), - τη θέσπιση του δικαιώματος του «παραβάτη» για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο ήμισυ, σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από τον δήμο. πηγη ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Επικαιρότητα Τώρα