ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πού να απευθυνθώ για μεταβίβαση μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Χρειάζεται να προσκομίσω και το μοτοποδήλατο για έλεγχο; Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Ιδιωτικό συμφωνητικό (πωλητήριο) μοτοποδηλάτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής πωλητού και αγοραστού την ίδια ημερομηνία.Άδεια κυκλοφορίας (προηγούμενου κατόχου).Παράβολο Δημοσίου 15 Ευρώ.Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια) και Μ.Τ.Σ. 3 Ευρώ (για όσα χρόνια είναι αθεώρητη η άδεια). Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το μοτοποδήλατο για έλεγχο.

Η Επικαιρότητα Τώρα