Συστημα απογραφής παρακολουθησης δασών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Κονδύλια ύψους 6,8 εκατ. ευρώ για το «Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων,, αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Σταύρου Καλαφάτη. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση υποδομών για την απόκτηση δεδομένων και την παρακολούθηση των δασών και των δασικών εκτάσεων της Ελλάδας, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τη χώρα. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με την απογραφή των ελληνικών δασών, θα αποκτήθεί ακριβή εικόνα της πραγματικής έκτασής τους, της δομής, της σύνθεσής τους, του ξυλώδους κεφαλαίου και της ετήσιας αύξησής του, καθώς και των ποσοτήτων άνθρακα που δεσμεύουν τα δάση κάθε χρόνο, αυξάνοντας, πιθανόν, τα αντίστοιχα δικαιώματα της χώρας μας. Ειδικότερα, στις πρώτες φάσεις του έργου περιλαμβάνεται η συγκέντρωση, η αξιολόγηση και η προσαρμογή όλου του διαθέσιμου χαρτογραφικού υλικού, με τη βοήθεια όλων των σύγχρονων μέσων, για τη δημιουργία χαρτών βλάστησης. Έτσι, θα αποτυπωθούν όλες οι εκτάσεις που παρουσιάζουν δασοπονικό ενδιαφέρον και θα αποκλειστούν οι εκτάσεις μη δασικής μορφής. Επίσης, θα γίνει διαχωρισμός των δασών, ανά τύπο και είδος βλάστησης. Μελλοντικά, το συγκεκριμένο δίκτυο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος, την υπόγεια βιομάζα, καθώς και άλλων παραμέτρων που θα επιτρέψουν την επιστημονική τεκμηρίωση εθνικών θέσεων και τη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών σε τομείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου, η βιοποικιλότητα κ.ά. Το δίκτυο αυτό θα είναι μόνιμο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης των αλλαγών στα δάση. Στις επιφάνειες αυτές θα μετρηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση των αποθεμάτων άνθρακα και τον υπολογισμό εκπομπών/ απορροφήσεων CO2 από την υπέργεια βιομάζα, που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή των δασών και των δασικών εκτάσεων στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής. πηγη:ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:08

Η Επικαιρότητα Τώρα