Πιστοποιητικά Θέρμανσης και Κλιματισμού απο το 2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2013 Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2010/31 της Ε.Ε εκτός από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το λεγόμενο ΠΕΑ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να διαθέτουν δύο πιστοποιητικά ακόμη αυτά της Θέρμανσης και Κλιματισμού. Τα δύο νέα πιστοποιητικά έχουν ισχύ από δυο έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού και το είδος του καυσίμου.Τα νέα πιστοποιητικά θα είναι υποχρεωτικά για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτωνΣύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου θα καθορίζεται ελεύθερα, με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερώναλλά με ανώτατες τιμές σύμφωνα με τα κάτωθι250 € για εγκατεστημένη ισχύ έως και 200kW,400 € για εγκατεστημένη ισχύ από 201 έως και 400 kW,800 € για εγκατεστημένη ισχύ από 401 kW και πάνω.Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης ακινήτου δεν θα έχει κάνει ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, θα του επιβάλλεται πρόστιμο.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:10

Η Επικαιρότητα Τώρα