Ειδικό Προγραμμα για την Κτηνοτροφία το 2013

Ειδικό Προγραμμα για την Κτηνοτροφία το 2013 Ειδικό τομεακό πρόγραμμα για την κτηνοτροφία, ύψους 120 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί 2013, προκειμένου να ανατραπεί το ελλειμματικό ισοζύγιο ζωοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακόπουλος, συμπληρώνοντας με το πρόγραμμα για την κτηνοτροφία θα υποστηριχθούν οι αυτόχθονες φυλές της ελληνικής κτηνοτροφίας, που εγγυώνται τη βιωσιμότητα του κλάδου. Ο κ. Χαρακόπουλος είχε σήμερα συνάντηση με το προεδρείο του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού της αυτόχθονης φυλής «Αίγα Σκοπέλου», όπου και συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της διατήρησης των απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνέχιση του προγράμματος «Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία», τη σύσταση ενός φορέα με την επωνυμία «Αίγα Φυλής Σκοπέλου» για τη διαχείριση της δράσης, αλλά και την ένταξή της σε κωδικό αποζημίωσης αυτοχθόνων -βελτιωμένων φυλών στον ΕΛΓΑ. ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:13

Η Επικαιρότητα Τώρα