Αδειοδότηση Τουριστικών Εργων Απλοποιείται η διαδικασία

Απλοποιείται η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Τουριστικών Εργων Η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Τουριστικών έργων , όπως ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ, διασφαλίζεται πλέον μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) έργων Τουρισμού από τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο Λιβιεράτο. Πλέον, με την υπογραφή της εν λόγω υπουργικής απόφασης, για τα συγκεκριμένα έργα, δεν θα απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην ΚΥΑ, σε μία προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την παράλληλη ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του. Ειδικότερα, όπως εκτιμά το ΥΠΕΚΑ, με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία μελέτη για το 85% των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτοδίκαια και άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, ή επιχειρήσεις, αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρούν τα προβλεπόμενα στα Π.Π.Δ. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο υπόλοιπο 15% που θα απαιτείται να κάνουν μελέτες, με βάση τον Ν. 4014/2011 ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι από 6 έως 8 μήνες, ενώ σήμερα ο μέσος όρος έγκρισης μελετών είναι τουλάχιστον οι 20 μήνες, ενώ παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αυτό το διάστημα ξεπερνά και τα 5 έτη. Σημειώνεται τέλος, ότι οι όροι των Π.Π.Δ. θα χορηγούνται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ή άλλη σχετική άδεια, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στην ΚΥΑ και κατόπιν συμπλήρωσης από τους ενδιαφερόμενους ειδικού εντύπου - δήλωσης, που στόχο έχει να οριοθετεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να γίνεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ. πηγη:ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:18

Η Επικαιρότητα Τώρα