Μεταφορά κονδυλίων ΕΣΠΑ σε Προγραμμα για την Εργασία

Μεταφορά κονδυλίων ΕΣΠΑ στο Προγραμμα Ανάπτυξης Ανθρωπινου Δυναμικού Στη μεταφορά 82 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, πρόγραμμα για την εργασία σε ανέργους , ανακοίνωσε ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μανούσος Βολουδάκης, στην 5η συνεδρίαση τής Επιτροπής Παρακολούθησης τού παραπάνω επιχειρησιακού προγράμματος. Η Πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήτε ώστε να μη χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ο κ. Βολουδάκης, που προήδρευσε στη συνεδρίαση, αφού αναφέρθηκε στη χαμηλή απορροφητικότητα τού προγράμματος, με ποσοστό 13% έναντι 39% τού εθνικού μέσου όρου, έκανε γνωστό ότι με αυτό το δεδομένο, η Εθνική Υπηρεσία Συντονισμού τού ΕΣΠΑ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε προτείνει τον περασμένο Ιούνιο μείωση τού προγράμματος κατά 159 εκατομμύρια ευρώ. Ο υφυπουργός εξήγησε ότι για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και για να αναθεωρήσει το πρόγραμμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές έκτακτες συνθήκες τής οικονομικής κρίσης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχωρά στη μεταφορά 82 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με άμεσο στόχο τη μείωση τής ανεργίας των νέων και στον επανασχεδιασμό βασικών έργων και απένταξη ανενεργών δράσεων που δεν είναι απαραίτητες, με συνολική εξοικονόμηση περίπου 84 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το υπουργείο προχωρά σε νέες δράσεις, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών και ψηφιακής υπογραφής στα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την πλήρως ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων σε όλα τα υπουργεία μέχρι το τέλος Ιουνίου τού 2013.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:18

Η Επικαιρότητα Τώρα