Το Εθνικό Κτηματολόγιο σε Δημόσια Διαβουλευση

Σε Δημόσια Διαβουλευση το Νομοσχεδιο για το Εθνικό Κτηματολόγιο Σε δημόσια διαβούλευση μέσω του ιστότοπου του opengov τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου με τίτλο «Συμπλήρωση διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις», προκειμένου να προωθηθεί η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και ολοκλήρωση των μελετών κτηματογράφησης έως το έτος 2020, αλλά και άλλων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως η σύνταξη δασικών χαρτών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). «Ο νόμος για τη συμπλήρωση των διατάξεων της σύνταξης και της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου έρχεται σε μία ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την πορεία του έργου στη χώρα μας, αφού το Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό αναπτυξιακό εργαλείο, σχετιζόμενο άμεσα με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνακόλουθη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον», αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, παράλληλα, βελτιώνονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία, αφού αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακίνησης των εγγράφων, γεγονός που προάγει τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2012. πηγη:ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:19

Η Επικαιρότητα Τώρα