Τράπεζες Γης τι είναι

Τι είναι οι Τράπεζες Γης και πως θα Λειτουργούν Σε διεθνές συνέδριο ο ο γγ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Σ. Αλεξιάδης έκανε λόγο για το ενδεχόμενο δημιουργίας του θεσμού της Τράπεζας Γης, ως αναπτυξιακού εργαλείου, καθώς όπως τόνισε, θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των δυνάμεων της αγοράς και θα διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Κύριοι σκοποί της «Τράπεζας Γης» και των μηχανισμών Μεταφοράς Δικαιωμάτων Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη είναι η ευχερέστερη εφαρμογή των ρυθμίσεων του πολεοδομικού σχεδιασμού και η απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και η αξιοποίηση του πλούτου που παράγεται από τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, αφού δίδεται η δυνατότητα οργανωμένης αξιοποίησης των ακινήτων μιας περιοχής. Τι είναι και πως θα λειτουργεί ο θεσμός της Τράπεζας Γης εφόσον δημιουργηθεί Ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει ένα οικόπεδο ή κτίριο καθώς και το δικαίωμα να χτίσει (με συγκεκριμένο συντελεστή δόμησης), αλλά δεν θέλει να αξιοποιήσει αυτό το δικαίωμα, το μεταβιβάζει στην Τράπεζα Γης. Το ίδιο μπορεί να πράξει και κάποιος που μπορεί να κτίσει 6οροφο κτίριο επί του οικοπέδου, αλλά κατασκευάζει μόνο 5 ορόφους. Μπορεί να πωλήσει το δικαίωμα για τον 6ο όροφο στην Τράπεζα Γης. Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολίτες ή εταιρείες / επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν δικαιώματα και τα αποκτούν από την Τράπεζα Γης. Μέσω της Τράπεζας Γης θεωρούν στο υπουργείο πως μπορεί να λυθεί οριστικά το θέμα των αυθαιρέτων με τους ιδιοκτήτες των τελευταίων να αγοράζουν συντελεστή δόμησης από την Τράπεζα Γης που θα δημιουργηθεί σε κάθε δήμο της χώρας. Ετσι θα τελειώσει μια για πάντα η φάμπρικα με τις «νομιμοποιήσεις» και θα έχει έσοδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης που έχει χτίσει έναν όροφο επιπλέον θα αγοράζει αντίστοιχο δικαίωμα, όπως θα πράττει και ένας που έχει χτίσει ένα δωμάτιο ή έχει καλύψει λίγα περισσότερα τετραγωνικά σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Οπως είπε χθες στο 7ο διεθνές Red Business Forum ο κ. Αλεξιάδης, οι τράπεζες γης δημιουργούν ένα «ταμείο» δικαιωμάτων ανάπτυξης, καθώς όταν κάποιος χρειάζεται δικαίωμα ανάπτυξης μπορεί να το αγοράσει, και συχνά μάλιστα σε μια γνωστή προκαθορισμένη τιμή. «Πλέον αυτού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέρος των εσόδων τους από την πώληση των δικαιωμάτων για να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για την προστασία κοινοχρήστων χώρων ή κτιρίων, μέσω της αγοράς των δικαιωμάτων που τα αφορούν. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρήματα από επιχορηγήσεις ή έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων ανάπτυξης, προκειμένου να αγοράσουν άλλα δικαιώματα, και έτσι να εξυπηρετήσουν καλύτερα και σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, εκτός από τις ανάγκες των ιδιοκτητών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι όποιες υπεραξίες παράγονται όταν τα δικαιώματα ανάπτυξης «κατακρατούνται», μπορούν να αξιοποιούνται από την Τράπεζα. Όταν μάλιστα αυτή ελέγχεται από την κοινότητα, οι παραπάνω υπεραξίες καταλήγουν ουσιαστικά στην κοινότητα. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ο θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (π.χ. από διατηρητέα ακίνητα) ο οποίος στην πραγματικότητα δε λειτουργεί. Η νομοθεσία προβλέπει πως πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμηση που στην πραγματικότητα δεν θεσπίζονται. Ετσι στην ουσία ακυρώνεται η εφαρμογή του μέτρου μεταφοράς συντελεστή, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι τίτλοι να παραμένουν ανενεργοί. Με το νέο θεσμό αξιοποιούνται τα εργαλεία απόσυρσης κτιρίων, συνένωσης ιδιοκτησιών και επεμβάσεων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου υποβαθμισμένων περιοχών, από ιδιώτες επενδυτές με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, όπως προβλέπει ο ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Επιπλέον, διευκολύνεται η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσα από συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, και η σύνδεση με επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα μεικτής οικονομίας, που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό και θα είναι η πρώτη φορά, που επιχειρείται να εφαρμοσθούν και στην Ελλάδα. Τέλος, δίνονται κίνητρα αποκέντρωσης των υπηρεσιών, καθώς οι Τράπεζες Γης θα δημιουργηθούν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. πηγη:Euro2day.gr
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:19

Η Επικαιρότητα Τώρα