Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ

Νομοσχέδιο Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ To ΥΠΕΚΑ εισήγαγε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις».Οπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ το εν λόγω σχέδιο νόμου, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’, που αφορά στα ζητήματα Α.Π.Ε., αποτελεί το επόμενο βήμα, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίεςγια τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε., στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του πλαισίου προώθησης των Α.Π.Ε. στη χώρα. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στη διευκόλυνση υλοποίησης ώριμων έργων, καθώς και στην αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης σχετικά με την εξασφάλιση πρόσβασης στα δίκτυα που βαίνουν προς κορεσμό, λόγω και των ανενεργών προσφορών σύνδεσης. Ειδικότερα, μέσω των νέων διατάξεων, μεταξύ άλλων, επιχειρείται ο εξορθολογισμός της διαδικασίας δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για να διατηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτική υλοποίησης. Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.Ακολουθεί όλο το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεωσιμων πηγών ενέργειας. Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:«α) για τους οποίους απαιτείται έκδοση άδειας παραγωγής, ο υποψήφιος παραγωγός προσκομίζει στον αρμόδιο Διαχειριστή την απόφαση ΕΠΟ, ή πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του σταθμού, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, προκειμένου για την έκδοση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που δεσμεύει τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον δικαιούχο για τρία (3) έτη.».2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:«Με την υποβολή αιτήματος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 στον αρμόδιο διαχειριστή, συνυποβάλλεται επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος πιστωτικού ιδρύματος για τη χρηματοδότηση του σταθμού και εγγυητική επιστολή, απευθυνόμενη στον εν λόγω διαχειριστή. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής είναι κατ΄ ελάχιστον διετής, υποχρεωτικά ανανεούμενη προ της λήξεώς της, και μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε μεγαβάτ (MW), σε εκατόν είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 120.000) για το τμήμα της ισχύος έως και 1 MW, εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 70.000) για το τμήμα της ισχύος από 1 MWέως και 10 MW, σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€ 40.000) για το τμήμα της ισχύος από 10 MWέως και 100 MW και είκοσι χιλιάδες Ευρώ (€ 20.000) για το τμήμα της ισχύος πάνω από 100MW. Σε περίπτωση μη αποδοχής της χορηγούμενης προσφοράς σύνδεσης, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης. Με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης το ποσό της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κατάπτωσή τους, ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από αυτές στη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος και η διάρκεια των εγγυητικών επιστολών, καθώς και τα αντίστοιχα όρια ισχύος. Με όμοια απόφαση μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να προβλέπονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την υποβολή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών σε περιπτώσεις που η σύνδεση των σταθμών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα γίνεται μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου σύνθετου έργου. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που καθορίζονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ.Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κτιρίων που στεγάζουν σταθμούς ΑΠΕ.Εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που χορηγήθηκε για σταθμό του άρθρου 4 έχει συναφθεί η σχετική Σύμβαση Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται έως την ημερομηνία υλοποίησης των έργων από τον διαχειριστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.Τα αιτήματα χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος έως και 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) ενώ τα αιτήματα για σταθμούς ισχύος άνω των 8 MW υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). Οι Διαχειριστές χορηγούν αντιστοίχως τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης, συνεργαζόμενοι όπου αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διαπιστώνει αδυναμία σύνδεσης σταθμών του άρθρου 3 στο Δίκτυο, διαβιβάζει το σχετικό αίτημα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3, όταν η ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW, εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου.».3. Η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: α) έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή β) εκκρεμεί αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον δεν συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η εγγυητική επιστολή του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στον διαχειριστή, ο οποίος έχει χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης, εντός διαστήματος επτά (7) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ισούται με το ήμισυ της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 και δεν μειώνεται με την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης. Εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η οριστική προσφορά σύνδεσης λήγει αυτοδικαίως με την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος των επτά (7) μηνών, ο δε διαχειριστής που έχει χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης ενημερώνει με επιστολή του τον κάτοχο για την αυτοδίκαιη λήξη της.4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να προβλέπεται η καταβολή διαχειριστικής αμοιβής υπέρ του αρμόδιου διαχειριστή για την εξέταση των αιτημάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής, η κλιμάκωσή του και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την καταβολή του.5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«5. Αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής των περιπτώσεων δ΄ και ζ΄ έως και ιε΄ του πίνακα τιμολόγησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), οι οποίες υποβάλλονται μέχρι τις 30.06.2013, εξετάζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.». Άρθρο 02: Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν.3468/2006 καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ ανά μεγαβάτ (1.500 €/MW).2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 γεννάται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής και λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η υποχρέωση της παραγράφου 1 γεννάται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από τη έκδοση της άδειας παραγωγής και λήγει με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Για το 2013 το τέλος καταβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 1ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου.4. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως πρώτο ημερολογιακό έτος θεωρείται το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού.5. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 1 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής επιτρέπεται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ανωτέρω παύση ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΡΑΕ τηρεί μητρώο των αδειών παραγωγής, που παύουν να ισχύουν κατά τα ανωτέρω, το οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της.6. Το ύψος του ανωτέρω τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται με ανώτατο όριο το ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ ανά μεγαβάτ (3.000 €/MW) με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός του προηγούμενου έτους από αυτό στο οποίο αφορά η αναπροσαρμογή. Για την αναπροσαρμογή λαμβάνεται υπόψη η συνολική ισχύς των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν.3468/2006, που δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, με στόχο η σχέση μεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθμών προς την αντίστοιχη επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούμενης της ισχύος των λειτουργούντων σταθμών, να μην ξεπερνά το 3 προς 1. Με την ανωτέρω απόφαση, μετά από πρόταση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ, το τέλος μπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ή έχει προταθεί να χαρακτηριστούν κορεσμένες β) για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο ή το Σύστημα και γ) για συγκεκριμένες τεχνολογίες.7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, μπορεί να καθορισθεί ετήσιο τέλος και για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν.3468/2006 ίδιου ύψους με αυτό για τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις και καταβολής του και οι συνέπειες από τη μη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζόμενων στο παρόν άρθρο καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 03: Παράταση άδειας εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής :«10. Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται άπαξ, ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται έως δύο φορές, μετά από αίτηση του κατόχου της, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις.α) Παράταση αρχικά για δύο (2) έτη εφόσον:αα) έχουν εκτελεστεί έργα υποδομής του έργου ή έργα σύνδεσης που αντιστοιχούν σε δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του συνολικού κόστους αυτών ήββ) δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ανωτέρω περίπτωσης αα) αλλά έχουν συναφθεί οι συμβάσεις για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου, ήγγ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.β) Παράταση για ένα επιπλέον έτος, εφόσον:αα) έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπάνες του οποίου καλύπτουν το 80% της επένδυσης, ήββ) υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.Για τη χορήγηση της πρώτης παράτασης απαιτείται η υποβολή της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 4, εάν αυτή δεν είχε υποβληθεί για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.Εάν μέχρι την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος της άδειας εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων, δεν έχει υποβληθεί αίτημα στο αρμόδιο διαχειριστή για έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού: α) ανακαλείται η άδεια παραγωγής και β) κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2244/1994 (Α’ 168).Στις περιπτώσεις: α) συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β) έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον αρμόδιο διαχειριστή του Συστήματος, γ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και δ) μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, επιτρέπεται η έγκριση παράτασης της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον δικαιούχο της άδειας.» Άρθρο 04: Μεγάλοι ΥΗΣ 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:«4. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και στη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται από την κείμενη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται ομοίως και στις περιπτώσεις υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά, για τους παραπάνω σταθμούς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προτεραιότητα ένταξης στο Σύστημα ή το Δίκτυο (κατανομή φορτίου), την εξασφάλιση εγγυημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 25 και του άρθρου 25α του παρόντος. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των προσφορών έγχυσης των ανωτέρω υδροηλεκτρικών σταθμών, διέπονται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.».2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 58 και η παράγραφος 3 του άρθρου 45 του ν.998/1979 (Αʼ 289) έχουν εφαρμογή και για υδροηλεκτρικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος άνω των 15 MW, ανεξάρτητα από το φορέα κατασκευής και λειτουργίας των σταθμών, συμπεριλαμβανομένων του φράγματος και της δημιουργούμενης για τη λειτουργία τους τεχνητής λίμνης, άλλων έργων για δημιουργία ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού και εγκατάστασης αντλητικών συστημάτων καθώς και των έργων σύνδεσης και κάθε συνοδού έργου. Άρθρο 05: Μεταβολή θέσης εγκατάστασης 1. Σε περιπτώσεις όπου, μετά την χορήγηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 αντίστοιχα, μεταβάλλεται το νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο χωροθέτησης με αποτέλεσμα, εξαιτίας αυτής της μεταβολής, να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση του σταθμού στη θέση που είχε αρχικά προβλεφθεί, είναι δυνατή η άπαξ μεταβολή του τόπου εγκατάστασης, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου για τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή της Προσφοράς Σύνδεσης αντίστοιχα.2. Η νέα θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι εντός ζώνης πέντε (5) χιλιομέτρων από τα όρια της περιοχής στην οποία βρισκόταν η αρχική θέση εγκατάστασης και στην οποία, δεν είναι δυνατή πλέον η εγκατάσταση του σταθμού για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1.3. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος. Τα ανωτέρω κριτήρια εφαρμόζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και για τους σταθμούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006.4. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου συνεχίζεται ακωλύτως η διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης κατόπιν τροποποίησης κατά προτεραιότητα των σχετικών αδειών και εγκρίσεων καθώς και της Προσφοράς Σύνδεσης και ανάλογης τροποποίησης των Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης. Άρθρο 06: Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών Ανεμογεννητριών 1. Η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών Ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.2. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνονται ιδίως υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας των δικτύων καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών.3. Για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικό σταθμό μικρών ανεμογεννητριών μπορεί να προβλέπεται ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται ο σταθμός. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και o τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας και η τυχόν διαφοροποίησή της σε σχέση με αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3468/2006, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθμού και τη γειτνίασή του με το δίκτυο, το περιεχόμενο των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ως άνω Ειδικού Προγράμματος.4. Ο αρμόδιος Διαχειριστής απορρίπτει αιτήματα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, εάν διαπιστώσει ότι καταστρατηγούνται οι διατάξεις για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή την υπαγωγή σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας.5. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50%. Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήματα για σταθμούς σε απομακρυσμένες από τα δίκτυα διανομής θέσεις, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων μέτρων (1.000 m).6. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW». Άρθρο 07: Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση i της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«Α.3. Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως:(i) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι του ανωτέρω ποσού είναι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή, τοπικής κοινότητας του Δήμου, όπου λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ και έχουν ενεργή σύνδεση κατά την ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στην κατωτέρω απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων από τη ΡΑΕ για τον καθορισμό της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, βάσει της μεθοδολογίας που ορίζεται σε αυτήν, καθώς και ο τρόπος διάθεσης τυχόν υπολειπόμενου ποσού που προκύπτει από τη μεθοδολογία επιμερισμού, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διάθεσης στον οικείο Δήμο. .» Άρθρο 08: Καθορισμός των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει δημόσιων μεταλλευτικών χώρων. Στο άρθρο 5 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:«5. Στην περίπτωση σύνταξης οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο αφορά σε συμβάσεις εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού και εν γένει έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων δε δύνανται, στις περιπτώσεις αναλογικού καθορισμού αυτών, να υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ προ ΦΠΑ ή το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ προ ΦΠΑ σε κάθε άλλη περίπτωση.Για κάθε εγγραφή ή καταχώρηση σύστασης ή μεταβίβασης ή άρσης ή διαγραφής εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο, αναφορικά με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου, τα δικαιώματα του κτηματολογίου και των εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ προ ΦΠΑ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αμοιβής, επιβάρυνσης ή τέλους.Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης.» Άρθρο 09: Σύνθεση και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), αντικαθίσταται ως εξής:«3. Η επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών είναι οκταμελής, συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από έναν υπάλληλο ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, προερχόμενους από κάθε μία από τις κατωτέρω υπηρεσίες:1) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,2) τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,3) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού,4) την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου της έδρας του οικείου νομού ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος της συγκεκριμένης ειδικότητας ορίζεται υπάλληλος προερχόμενος από την Τεχνική Υπηρεσία άλλου δήμου εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού.5) το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αρμόδιο για θέματα αρχαιοτήτων,6) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτάκτη,7) το ΙΓΜΕΜ ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και8) έναν εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., οριζόμενο από την Τ.Ε.Δ.Κ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη Διοίκηση του ΙΓΜΕ.Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, δύναται δε να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Άρθρο 10: Τροποποίηση της παραγράφου και του άρθρου 3 του Ν. 1428/84 1. Σε νησιωτικές περιοχές, όπου η στενότητα των χώρων δεν παρέχει τη δυνατότητα τήρησης της απόστασης των χιλίων (1000) μέτρων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.1428/84, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, ή σε παραμεθόριες περιοχές, όπου υφίσταται επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης αδρανών υλικών για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την εκτέλεση δημοσίων έργων, είναι δυνατός ο περιορισμός της απόστασης αυτής, από μέρος ή το σύνολο των ορίων της λατομικής περιοχής, με την σχετική απόφαση καθορισμού της.2. Για τον περιορισμό της ανωτέρω απόστασης, η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/84, συνεκτιμά την έκταση της λατομικής περιοχής, τη μορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πετρώματος που πρόκειται να εξορυχθεί και τον τρόπο εξόρυξης του, καθώς και το μέγεθος και το είδος του γειτνιάζοντος ρυμοτομικού σχεδίου και των κτισμάτων, με σκοπό την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχόμενων και την προστασία του περιβάλλοντος.3. Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός της ανωτέρω απόστασης καθώς και οι αποστάσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ.2, 3, 4 του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, από τα όρια της λατομικής περιοχής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερα ή ελάχιστα προβλεπόμενα από τον συγκεκριμένο κανονισμό για τη χωροθέτηση των εξορυκτικών εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών. Άρθρο 11: Αρμοδιότητα για εκμίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων σε δημόσιες εκτάσεις Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:«Για την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας Άρθρο 12: Ρύθμιση Θεμάτων Ναξίας Σμύριδας 1. Επιτρέπεται η πώληση από τα εκάστοτε αποθέματα εξορυγμένης σμύριδας, που βρίσκονται στις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να υποβάλουν είτε στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος είτε στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:α. Αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η αιτούμενη προς αγορά ποσότητα σμύριδας και ο σκοπός και η χρήση αυτής. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου.β. Διπλότυπο είσπραξης από δημόσιο ταμείο, υπέρ ΚΑΕ 2419, του ποσού που αντιστοιχεί στην προς αγορά ποσότητα σμύριδας, το οποίο ορίζεται σε δεκαέξι (16) ευρώ ανά τόνο για την Α’ ποιότητα και σε δώδεκα (12) ευρώ ανά τόνο για τη Β’ Ποιότητα. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδεται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος απόφαση έγκρισης διάθεσης της αιτούμενης ποσότητας σμύριδας και αποστέλλεται σήμα προς το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου για παράδοση αυτής.Η απόφαση έγκρισης διάθεσης του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται και στον αγοραστή. Εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης έγκρισης, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει με ίδια μέσα και ίδιες δαπάνες από τις αποθήκες του Δημοσίου στη νήσο Νάξο ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητα είτε άμεσα, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους, είτε εντός έξι (6) μηνών, εφόσον η ποσότητα υπερβαίνει τους τρεις χιλιάδες (3.000) τόνους σμύριδας.Εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει ολόκληρη την αγορασθείσα ποσότητας σμύριδας εντός των ανωτέρω προθεσμιών, υποχρεούται να καταβάλει φύλακτρα για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της οικείας προθεσμίας παραλαβής και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με βάση τις τιμές που ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά.2. Η μεταφορά της Ναξίας σμύριδας από τους χώρους συγκέντρωσης που ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία προς τους προκαθορισμένους χώρους των αποθηκών του Δημοσίου στη Νήσο Νάξο, πραγματοποιείται από ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120).3. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καταργείται το Κεφάλαιο Ε – Πώλησις Σμύριδος (άρθρα 33-39) του από 5.9.1935 Π.Δ. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειμένων διατάξεων «περί Ναξίας Σμύριδος»» (Α΄ 408 αναδημ. Α΄ 429) και οι κωδικοποιούμενες με το καταργούμενο κεφάλαιο διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό θέματα, που ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο.4. Από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 2015 αναστέλλεται η λειτουργία των Σμυριδωρυχείων Νάξου, καθώς και η ισχύς κάθε νομοθετικής διάταξης ή διοικητικής πράξης που αντίκειται στην παρούσα ρύθμιση. Για τα έτη 2013 και 2014 οι ποσότητες σμύριδας που θα εξορυχθούν και κατ’ επέκταση το σμυριδεργατικό δικαίωμα που αναλογεί σε αυτές, θα καλυφθούν αποκλειστικά από τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από τις πωλήσεις σμύριδας του προηγούμενου έτους και εγγράφονται στον ΚΑΕ 2419. Άρθρο 13: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΡΤ ΑΕ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:«δ) Κατ’ αναλογίαν των ως άνω για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ ΑΕ, βάσει του άρθρου 14 του ν. 1730/1987, όπως αυτό ισχύει σήμερα (ν. 2644/1998 και ν. 3419/2005), όπου αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.Το ποσό που εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αποδίδεται ανά μήνα, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/ Φ12303/οικ.16935 (Β΄ 2317), αφενός στον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) κατά ποσοστό που επανακαθορίζεται ετησίως, και αφετέρου στην ΕΡΤ ΑΕ.».2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:«4. Από την καταβολή του παραπάνω ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται επίσης: α) οι κάτοχοι μετρητών, των οποίων η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για μία περίοδο καταμέτρησης δεν υπερβαίνει τις 20 ΚWh. β) Οι πάσης φύσεως Ναοί και χώροι λατρείας ανεξαρτήτως θρησκείας και δόγματος στα πλαίσια πάντα του άρθρου13 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς επίσης και χώροι ταφής και ηλεκτροδοτούμενοι τάφοι. Άρθρο 14: Άδειες εκσκαφής σε αστικό περιβάλλον για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού υπηρεσίας, η οποία θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Στην άδεια αυτήν ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται, μετά την παρέλευση της προθεσμίας η οποία ορίζεται στην άδεια, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006 δεν εμπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2364/1995». Άρθρο 15 Το άρθρο 1 του π.δ. 420/1987 (Α΄ 187) αντικαθίσταται ως εξής:«Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται εντός των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων, Δημοτικών Ενοτήτων, Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή οικισμών, που προσδιορίζονται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,Ανταγωνιτικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον βαθμό διείσδυσης των αερίων καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα των οικείων Περιφερειών και την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων διανομής. Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε οικοδομές που προορίζονται για χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση οποιασδήποτε μορφής, για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τυχόν απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».2. Κάθε αναφορά στον πίνακα του άρθρου 1 του π.δ. 420/1987 νοείται ως αναφορά στην κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 16: Υπηρεσιακές μετακινήσεις του προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ και των θυγατρικών της. Ειδικώς για το προσωπικό των ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και το μηνιαίο όριο των χιλιομέτρων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999, επιτρέπεται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και πέραν των ορίων που τίθενται με τις παραπάνω διατάξεις, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες. Άρθρο 17 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 106 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:«6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 105 εφαρμόζονται τουλάχιστον για το ήμισυ των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πλην ενός»2. Στο άρθρο 196 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:«Η προθεσμία για την υποβολή στην ΡΑΕ της πρώτης, οριστικής και δεσμευτικής, έκθεσης δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λήγει την 31η Μαρτίου 2013». Άρθρο 18 1. Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ ΑΕ.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο δύναται να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σταδιακά και μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ-ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του Ν. 2773/99 (ΦΕΚ Α’286/22.12.1999), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.2919/01 (ΦΕΚ Α’128/25.06.2001) και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του Ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται να υπαχθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Επίσης σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της ως άνω θυγατρικής.» Άρθρο 19 1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 καταργείται. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839/25.11.2010 (Β΄ 1901) εξακολουθούν να ισχύουν για τις εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου.2. Άδειες εγκατάστασης για σταθμούς του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, η ισχύς των οποίων έχει λήξει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα για παράτασή τους ή για έκδοση νέας άδειας εγκατάστασης για τον ίδιο σταθμό, αναβιώνουν για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου. Εντός του ανωτέρω διαστήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα παράτασης βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006.3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994 (Α’ 168), που θα καθορίζει τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και τις αποστάσεις από τα όρια οικισμών για την εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών, βρίσκουν εφαρμογή οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.05.1985 προεδρικού διατάγματος, που δημοσιεύθηκε στις 31.05.1985 (Δ’ 270), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισμών των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.04.1985 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύθηκε στις 3.5.1985 (Δ’ 181).4. Συνεχίζεται η αδειοδότηση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για τους οποίους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χορηγηθεί προσφορές σύνδεσης συνεχίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν έως τον χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου.5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, το αντάλλαγμα που οφείλεται στους δικαιούχους που παρέχουν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που καθορίζονται με την υπʼ αριθμόν ΠΔ5/ΗΛ/Φ1Β/12924/13.6.2007 (ΦΕΚ Βʼ 1040/25.6.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 4001/2011, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 1.1.2012.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα