Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ για 100 προσλήψεις με οκτάμηνα στην Αττική και Κυκλάδες

ΔΕΔΔΗΕ Προκήρυξη για 100 προσλήψεις με οκτάμηνα στην Αττική και Κυκλάδες Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Κυκλάδες. Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός θέσης σύμβασης ατόμων Διεύθυνση Περιφέρειας ΔΕ Οδηγών- 402 Αττική Μηχανοδηγών- 8 μήνες 17 Αττικής Χειριστών 403 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττική ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών 8 μήνες 46 Αττικής Δικτύων 404 Διεύθυνση Περιφέρειας Αίγινα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών 8 μήνες 4 Αττικής Δικτύων 405 Διεύθυνση Περιφέρειας Άνδρος ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών 8 μήνες 3 Αττικής Δικτύων 406 Διεύθυνση Περιφέρειας Τήνος ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών 8 μήνες 1 Αττικής Δικτύων 407 Διεύθυνση Περιφέρειας Κέα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών 8 μήνες 2 Αττικής Δικτύων 408 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττική ΔΕ Σχεδιαστών 8 μήνες 10 Αττικής 409 Διεύθυνση Αττική ΔΕ Μανουβραδόρων 8 μήνες 8 Περιφέρειας Αττικής 410 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττική ΔΕ Υπαλλήλων 8 μήνες 5 Αττικής (Περιοχή Ελευσίνας) Γραφείου 411 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττική ΔΕ Υπαλλήλων 8 μήνες 3 Αττικής (Περιοχή Μεσογείων) Γραφείου 412 Διεύθυνση Περιφέρειας Αίγινα ΔΕ Υπαλλήλων 8 μήνες 1 Αττικής Γραφείου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7, Αθήνα Τ.Κ 10559, υπόψιν κ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ Κ. (τηλ. επικοινωνίας:: 210.3287398 και 210.3287396).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ1/2012 ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2012 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2012 ολη η προκηρυξη του ΔΕΔΔΗΕ εδώ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα