Παράνομη η εγκύκλιος για αναστολή χορήγησης της Ιθαγένειας

Παράνομη η εγκύκλιος για αναστολή χορήγησης της Ιθαγένειας Την έντονη ανησυχία του, για την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους δήμους, με την οποία τους καλεί για αναστολή τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας, ενόψει της προσεχούς δημοσίευσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Και επισημαίνει ότι οι δήμοι και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις «οφείλουν να εφαρμόσουν τον ισχύοντα νόμο περί ιθαγένειας μέχρι αυτός να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί από άλλη ρύθμιση», προειδοποιώντας, ταυτόχρονα, ότι «κάθε απόκλιση θα ήταν παράνομη ή και αξιόποινη» και πως η εγκύκλιος δεν απαλλάσσει από την ευθύνη. Η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί το υπουργείο Εσωτερικών να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε, αφού πρώτα δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, να προσαρμόσει εάν χρειαστεί τη διαδικασία απονομής ιθαγένειας στις συνταγματικές επιταγές και να ρυθμίσει τη μεταβατική κατάσταση. Σημειώνει δε, ότι «η ρύθμιση αυτή πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις και να μεριμνά για την προστασία των ανήλικων παιδιών αλλοδαπών, που δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας». Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι «η άτυπη διαρροή πιθανολογούμενης απόφασης δικαστηρίου δεν αρκεί για να θεμελιώσει αναστολή διατάξεων ισχύοντος νόμου. Στην περίπτωση που διατάξεις νόμου κριθούν τελικά αντισυνταγματικές, ακυρώνονται μόνο συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις». Εκτός, όμως, από τα ζητήματα νομιμότητας για την αιφνίδια και αποσπασματική αναστολή της διαδικασίας κτήσης ιθαγένειας, που θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή, εκτιμά ότι η εγκύκλιος προξενεί και «σοβαρότατα ουσιαστικά προβλήματα». «Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν μόνον ανηλίκους ή προσφάτως ενηλικιωθέντες αλλοδαπούς, οι οποίοι γεννήθηκαν, σπούδασαν και διαβιούν επί μακρόν στην Ελλάδα υπό καθεστώς νομιμότητας και χωρίς να έχουν γνωρίσει άλλη χώρα ή ζήσει σε άλλη κοινωνία εκτός της ελληνικής», επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Και προσθέτει ότι «για τα παιδιά αυτά, ο νομοθέτης προέβλεψε (και μάλιστα με σημαντική καθυστέρηση, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις) μια συγκεκριμένη διέξοδο, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον νόμο 3838/2010». Απευθύνει, δε, έκκληση τονίζοντας ότι «τυχόν μετάβαση σε οποιοδήποτε νέο καθεστώς δεν πρέπει να ωθήσει στο περιθώριο, ως νομικά μετέωρους, χιλιάδες ευάλωτους, λόγω ηλικίας, κατοίκους της χώρας μας, αλλά πρέπει να συνδυασθεί με ταυτόχρονη θέσπιση εναλλακτικών ρυθμίσεων». Τέλος, η Ανεξάρτητη Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα προσεκτικά παρεμβαίνοντας, όπου χρειαστεί, με βάση πάντοτε τις αρμοδιότητες που της δίνει ο νόμος.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα