Διόρθωση Ληξιαρχικής πράξης σε περιπτώσεις αλλαγής του φύλου

Διόρθωση Ληξιαρχικής πράξης σε περιπτώσεις αλλαγής του φύλου Επιτρέπεται η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σε περιπτώσεις αλλαγής του φύλου με χειρουργική επέμβαση, ενώ και η μεταβολή του κυρίου ονόματος θεωρείται επιτρεπτή όταν γίνεται αλλαγή φύλου, με βάση τη νομολογία, όπως διευκρινίζεται με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Χαράλαμπου Αθανασίου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Στο έγγραφο, όμως, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει γίνει επαναπροσδιορισμός φύλου χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικής διαδικασίας, η αλλαγή των εγγράφων προϋποθέτει αλλαγή στον Αστικό Κώδικα. Τι ισχύει όμως σήμερα για τα άτομα που έχουν κάνει αλλαγή φύλου; Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, με το Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», για τη διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ενώ σφάλματα που παρεισέφρησαν κατά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων και δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα τέλεσης του γεγονότος, διορθώνονται και με άδεια του εισαγγελέα Πρωτοδικών. «Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων, εξαιτίας διαφόρων λόγων, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή φύλου, καταχωρίζονται στο περιθώριο της οικείας ληξιαρχικής πράξης (άρθρο 14 Ν. 2503/1997)», αναφέρει ο κ. Αθανασίου και προσθέτει ότι «ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις αλλαγής του φύλου με χειρουργική διορθωτική επέμβαση, επιτρέπεται η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης». Περαιτέρω, όπως διευκρινίζει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, η μεταβολή του κύριου ονόματος θεωρείται επιτρεπτή, μόνο όταν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση ή ιδιαίτερη ανάγκη, η οποία δικαιολογεί αυτήν την αλλαγή, η δε νομολογία επικαλείται διαφόρους λόγους, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και η αλλαγή φύλου. Βάσει των διορθωμένων ληξιαρχικών πράξεων γέννησης γίνεται και η διόρθωση των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Δημοτολόγιο (ως προς το όνομα, φύλο κ.τ.λ.) από το οποίο εκδίδονται πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση καθώς και για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, αναφέρει ο κ. Αθανασίου. Επισημαίνει ωστόσο ότι ο επαναπροσδιορισμός φύλου, χωρίς τη μεσολάβηση ιατρικής διαδικασίας, προϋποθέτει την αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα. πηγη:ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:23

Η Επικαιρότητα Τώρα