Επιδομα πετρελαίου Θέρμανσης πληρωμή

Πληρωμή για το Επιδομα Πετρελαίου Θέρμανσης Με απόφαση του το Υπουργείο Οικονομικών αναθέτει την πληρωμή για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας ωστε να καταβληθεί στους δικαιουχους. Ακολουθεί η απόφαση. Ανάθεση πληρωμής του επιδόματος πετρελαιου θέρμανσης προς τους δικαιούχους - καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύση Αναθέτουμε στα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα τα οποία ύστερα από την αριθμ. Δ5Α 1159324 ΕΞ2012/20.11.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στην διαδικασία πληρωμής του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης (diesel): • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. • ALPHA BANK A.E. • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Α.Τ.Ε BANK • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε • EUROBANK-ERGASIAS S.A • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. • MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. • MILLENIUM BANK Α.Ε. • ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ • ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANKA.E. • ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. • FBBank - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. • ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ.) • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 2. Η εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε) συμμετέχει στην διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στο ποσό των 0,05 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 3. Η αμοιβή των πιστωτικών ιδρυμάτων στους οποίους έχει ανατεθεί η πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, ορίζεται στο ποσό 0,10 ευρώ. Το τιμολόγιο που εκδίδουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την ΔΙΑΣ Α.Ε. απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Η περαιτέρω έκδοση τιμολογίου από τη ΔΙΑΣ Α.Ε για λογαριασμό της τράπεζας δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ, διότι αφορά απαλλασσόμενη πράξη. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. 4. Η αμοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό Δημόσιο στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:24

Η Επικαιρότητα Τώρα