ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ

Newsroom
02/04/2012 - 01:00
02/04/2012 - 01:00
02/04/2012 - 01:00
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ Προωθούνται 10 δράσεις στήριξης ανέργων, απολυμένων, και επιδότησης εταιρειών που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό. Ενεργές είναι ακόμη…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ

Προωθούνται 10 δράσεις στήριξης ανέργων, απολυμένων, και επιδότησης εταιρειών που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό. Ενεργές είναι ακόμη 2 επιδοτήσεις νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών σε smartphones, και την ασφάλεια διαδικτύου. Προστίθενται ακόμη 3 δράσεις επιδότησης εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, για διεθνείς συνέργειες και τη γνωστή εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε κεντρικό επίπεδο στο υπουργείο Ανάπτυξης (www.espa.gr) αλλά και κατά περίπτωση στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης:

- Δύο προϊόντα παρέχονται μέσω της πρωτοβουλίας JΕΡΕΜΙΕ. Το Microfinance (Μικροδάνεια) χορηγεί δάνεια έως 25.000 ευρώ για μικρές εταιρείες που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν από το 2005 μέσω της Alpha Bank. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι τα «Δάνεια επιμερισμού ρίσκου για νεοϊδρυθείσες εταιρείες». Διατίθεται μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν έως 3 έτη λειτουργίας, απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Και τα προϊόντα έχουν μειωμένο επιτόκιο και εξασφαλίσεις, καθώς ο ιδιώτης θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το υπόλοιπο ποσό επιτοκίου θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ.

- Αλλά 3 προϊόντα προωθούνται με την συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Παρέχουν επίσης ευνοϊκά δάνεια (με επιδότηση από το ΕΣΠΑ) και χωρίζονται ανά κλάδο.

Το πρώτο ονομάζεται «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» και τα δάνεια χορηγούνται για επενδύσεις με ευνοϊκούς όρους από την Τράπεζα Πειραιώς. Το δεύτερο με την ονομασία «Εξωστρέφεια» προωθείται από την Eurobank για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Το τρίτο υποστηρίζεται από την Εθνική τράπεζα για επενδύσεις στους τομείς «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Δύο ακόμη προγράμματα δανεισμού απευθύνονται σε όσους υπαχθούν στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου (πληροφορίες στο www.ependyseis.gr). Όχημα είναι και πάλι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα τρέχουν τα δάνεια για τα σχέδια που θα ενταχθούν στην «Επιχειρηματικότητα των Νέων» του επενδυτικού νόμου και σε συνεργασία με την Alpha όσα μπουν στην δράση «Γενική Επιχειρηματικότητα» που είναι και το βασικό σκέλος του επενδυτικού νόμου.

- Στις νέες τεχνολογίες σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση digi-mobile για την επιδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ΄έξυπνες΄ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc). Στόχος είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας και η βελτίωση της παραγωγικότητας αξιοποιώντας εφαρμογές για smartphones.

- Ανοικτή παραμένει σε πολλές περιφέρειες (εκτός Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας) η δράση επιδότησης επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security). Χρηματοδοτεί την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

- Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Έως τις 2 Απριλίου θα βρίσκεται σε ισχύ το πρόγραμμα επιδότησης για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. Επιδοτείται επένδυση για την επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμων και την οδική ασφάλεια.

- Διεθνικές Συνεργασίες Επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έως τις 30 Οκτωβρίου στην συγκεκριμένη περιφέρεια θα επιδοτούνται συνεργατικά έργα στις περιοχές των LEAD MARKETS δηλαδή, Βιώσιμες Κατασκευές, Έξυπνα Υφάσματα, Ανακύκλωση, Βιο-υλικά, Ανανεώσιμες Ενέργειες και e-Health καθώς και στον τομέα της μεταποίησης (manufacturing) και της προώθησης νέων μεθόδων και ευέλικτων συστημάτων παραγωγής.

- Το γνωστό πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον" συνεχίζεται, καθώς ο προϋπολογισμός δεν έχει εξαντληθεί. Παρέχει κίνητρα για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες. Δικαιούχοι μπορούν να είναι οι ιδιοκτήτες νομίμως υφισταμένων μονοκατοικιών και οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών νομίμως υφισταμένων κτιρίων με κύρια χρήση κατοικίας (επιλέξιµη κατοικία είναι η µονοκατοικία, η πολυκατοικία για το τµήµα της που αφορά στο σύνολο των διαµερισµάτων του κτιρίου, καθώς και το µεµονωµένο διαµέρισµα.)

- Δέκα είναι οι δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης. Παραμένει ενεργή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

«Τρέχει» πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση κατάρτιση 10.000 δικαιούχων (επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας) με παράλληλα κατάρτισή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάρτιση 7.500 ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα. Με άλλο πρόγραμμα προωθείται η κατάρτιση 3.600 ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση (πρακτική άσκηση) στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 5.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Υπάρχει επίσης ειδικό Διετές Πρόγραμμα Ενίσχυσης Εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.

«Τρέχει» επίσης ολοκληρωμένο πρόγραμμα για 680 ανέργους του Νομού Θεσσαλονίκης με στόχο την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν αλλά και για την αυταπασχόλησή τους. Επίσης επιδοτούνται μέσω του ΟΑΕΔ 5.000 άνεργοι μεγάλης ηλικίας για απασχόληση στους δήμους ή σε περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τρέχει πρόγραμμα στήριξης των ανέργων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ στον Νομό Καστοριάς υπάρχει πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας.

- Όσο για τα 4 προγράμματα που το υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει για τον Μάρτιο, θα επιχειρήσουν κυρίως να καλύψουν το κενό ρευστότητας που υπάρχει στην οικονομία. Ποσό 500 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ θα δοθεί ως εγγύηση στην ΕΤΕπ για να δώσει μέσω εμπορικών τραπεζών δάνεια αξίας τουλάχιστο 1 δισ. ευρώ και για κεφάλαια κίνησης προς επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων. Ακόμη 500 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν ως επιδοτήσεις. Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως εγγύηση από το ΕΣΠΑ προς τις τράπεζες για να δανείσουν σε όσους μετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα και άλλα τόσα κοινοτικά κονδύλια θα διατεθούν για εγγύηση του κράτους προς τους ιδιώτες ώστε να τους δανείσουν οι τράπεζες για τη κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.