3 Θέσεις Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ

3 Θέσεις Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – Περιοχή Ηρακλείου (ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΕΔΡΑ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ)που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ΕΔΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θεσεις 2ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ N. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θεσεις 1 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Ηρακλείου Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012 Κατάθεση αιτήσεων από 20-12-2012 έως και 31-12-2012
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:29

Η Επικαιρότητα Τώρα