Θέσεις Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ

8 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8 ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ ΔΕΔΔΗΕ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ Τεχνικών Επιμελητών Αριθμός ατόμων 1 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες . Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ΕΔΡΑ ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες Αριθμός ατόμων 2 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες . Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Κω ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ/ ΕΔΡΑ ΝΗΣΟΣ ΚΩ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες Αριθμός ατόμων 1ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες Αριθμός ατόμων 1ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων 8 μήνες Αριθμός ατόμων 1 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012 Παράρτημα ΑίτησηΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 03/01/2013 ΕΩΣ 12/01/2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Δ.Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες Αριθμός ατόμων 2 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 09:33

Η Επικαιρότητα Τώρα